torsdag 28 maj 2015

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 

Skolverket har därför skrivit om kursplanen för modermål, så att det finns centralt innehåll och kunskapskrav för finska, romani chib, meänkieli och jiddisch, både som förstaspråk och som andraspråk. Den nya kursplanen börja gälla den 1 juli 2015.
Skolverket håller på att ta fram nya läromedel för lärare som ska undervisa minoritetsspråk för nybörjare. Läromedlen planeras vara klara till hösten 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar